Chemia
rita82
2017-09-26 07:15:25
Podaj przykład soli o odczynie kwaśnym i obojętnym a następnie napisz hydrolize tych soli
Odpowiedź
paulinka0306
2017-09-26 10:25:38

Sól o odczynie kwaśnym: chlorek miedzi (II) [latex]CuCl_{2} + 2H_{2}O --- extgreater Cu(OH)_{2} + 2H^{+} + 2Cl^{-}[/latex] Sól o odczynie obojętnym: chlorek sodu [latex]NaCl frac{H_{2}O}{} extgreater Na^{+} + Cl^{-}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź