Matematyka
ola753
2017-09-26 10:33:35
Napisz układ nierówności opisujący zbiór punktów przedstawiony na rysunku (zdjęcie)
Odpowiedź
ema3153
2017-09-26 12:50:49

patrzysz na punkty będące wierzchołkami czworokąta. weźmy przykład c A( -3, -3), B( 2, 0), C( 3, 3), D( -2, 0) piszesz równania prostych zawierających kolejne boki pr. AB: -3x+5y+6=0 pr. BC: -3x+y+6=0 pr. CD: -3x+5y-6=0 pr. AD: -3x+y-6=0 teraz klucz do sukcesu: we wszystkich tych równaniach znak współczynnika przy y musi być dodatni. i patrzysz sobie, czy zamalowanie leży nad prostą, czy też pod nią i stawiasz odpowiedni znak nierówności obszar nad pr. AB: -3x+5y+6≥0 obszar nad pr. BC: -3x+y+6≥0 obszar pod pr. CD: -3x+5y-6≤0 obszar pod pr. AD: -3x+y-6≤0 nierówności są mniejsze-równe lub większe-równe, bo do obszaru należą też proste - narysowane są ciągłą linią. jak masz prostą pionową, to zamalowanie może leżeć na lewo lub prawo od prostej, czyli w przykładzie b masz A(-3, -1), B(-3, 1) pr. AB: x=-3 obszar leży po prawo x≥-3

Dodaj swoją odpowiedź