Historia
marta30091994
2017-09-26 11:21:25
opisz powstanie pierwszych państw słowiańskich (państwo samona, państwo wielkomorawskie, państwo Rusi i państwo Węgrów) bardzo proszę, pomocy! dam naj
Odpowiedź
Basia1995
2017-09-26 13:03:58

Państwo Samona zostało założone przez niego samego w VI w. Państwo to było nietrwałe, a na jego gruzach powstało państwo Wielkomorawskie. W 862 na ziemie dzisiejszej Rosji, Białorusi i Ukrainy przybyli Askold i Dir, książęta z dynastii Rurykowiczów. Utworzyli oni Rś Kijowską. Węgry powstały w  na ziemiach państwa Rościsława. 

Dodaj swoją odpowiedź