Matematyka
miudes
2017-09-26 12:02:25
Wyłącz wspólny czynnik przed nawias: a) 5a(2x-3)+4(2x-3)= Sprowadź wyrazenia do najprostrzych postaci: b) 5-(13a+4b-7)+(3a-6,5b+1/3)+2a= Oblicz wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych: c) 2-x(1y-3)+2(-y+4x)= dla x= -1 y= -0,1
Odpowiedź
adrian19921
2017-09-26 12:16:47

a) 5a(2x-3)+4(2x-3)= (2x-3) (5a+4) b) 5-(13a+4b-7)+(3a-6,5b+1/3)+2a= 5 -13a - 4b+7+3a - 6,5b+1/3+2a=  = -8a- 10,5b+ 12 1/3 c) dla x= -1 y= -0,1 2-x(1y-3)+2(-y+4x)= 2- xy+3x-2y+8x= 11x- 2y+2-xy 11x- 2y+2-xy= 11* (-1)- 2*(-0,1) +2- (-1)*(-0,1)= -11+0,2+2- 0,1= 13.1

kalix14
2017-09-26 12:18:02

a)(5a+4)x(2x-3) b)5-13a-4b+7+3a-6,5b+1/3+2a=12-8a-10,5b+1/3=37/3-8a-10.5b c)2+1x(-2,1)+2x2.9=2+(-2.1)+5.8=2-2.1+5.8=5.7

Dodaj swoją odpowiedź