Geografia
miloszek500
2017-09-26 16:15:15
1.warstwy wnętrza ziemi i charakterystka. 2.rodzaje skał i sposobów powstawania. 3.ery i okresy. 4.trzęsienia ziemi-przyczyny, miejsca występowania,skutki. 5.pojęcia:epicentrum,hipocentrum. 6.budowa wulkanu. 7.rodzaje gór ze względu na geneze,orogenezy w dziejach ziemi.
Odpowiedź
sold
2017-09-26 21:20:12

1.Warstwy wnętrza ziemi: skorupa ziemska-zewnętrzna powłoka naszej planety  płaszcz ziemski-stanowi 83% objętości naszej planety dzielimy go na dolny i górny ., jądro ziemi- dzielmy na zewnętrzne-jest ciekłe a wewnętrzne jest stałe. 2.Rodzaje skał:Magmowe Osadowe Metamorficzne.   3: ery:Paleozoiczna okres:perm,karbon,dewon,sylur,ordowik,kambr. Mezozoiczna okres:kreda,jura,trias Kenozoiczna okres:czwartorząd,neogen,paleogen 4.Przyczyny:ruchy płyt litosfery,drgania skorupy ziemskiej. 5epientrum-najsilniejsze drgania Hipocentrum-ognisko trzęsienia ziemi 6.Ognisko magmowe,komin wulkaniczny , krater,stożek wulkaniczny ,stożek pasożytniczy

Dodaj swoją odpowiedź