Polski
unhuman
2017-09-26 18:52:25
DAJE 100 PKT PROSZE O POMOC Uzupełnij wykresy zdań i podpisz wszystkie części zdania. *Dawno temu pewien szczep Indian zebrał obfite plony kukurydzy. *Wszyscy objadali się bez umiaru kukurydzianymi potrawam
Odpowiedź
Huuubi
2017-09-26 21:58:44

Dawno temu pewien szczep Indian zebrał obfite plony kukurydzy. pewien(przydawka)<----szczep(podmiot)--->zebrał(orzeczenie)------>plony(dopełnienie)--->kukurydzy(przydawka) plony-->obfite(przydawka) zebrał--->dawno temu (okolicznik czasu) szczep--->Indian(przydawka) -Wszyscy objadają się bez umiaru kukurydzianymi potrawami. wszyscy(podmiot)---->objadają się(orzeczenie)--->potrawami(dopełnienie)--->kukurydzianymi(przydawka) objadają się--->bez umiaru(okolicznik sposobu)

Dodaj swoją odpowiedź