Chemia
Perryoon
2017-09-26 21:29:35
Daje najjj na teraz zadanie 1. Zapisz rownanie reakcji: a) spalania niecałkowitego propanu b) spalania całkowitego propanu 2. Podaj wzor sumaryczny i półstrukturalny alkanu mającego 11 atomów węgla w cząsteczce. 3. Zapisz równanie reakcji substytucji do heksanu i podaj nazwy produktów tej reakcji.
Odpowiedź
KKKKKUUUBA
2017-09-27 02:31:47

[latex]C_3H_8 + 2 O_2 --- extgreater 3 C + 4 H_2O\ C_3H_8 + 5 O_2 --- extgreater 3 CO_2 + 4 H_2O[/latex] C₁₁H₂₄ CH₃-(CH₂)₉-CH₃ C₆H₁₄+Br₂--->C₆H₁₃Br+HBr bromoheksan, bromowodór

Dodaj swoją odpowiedź