Polski
luu
2017-09-26 23:05:15
Podaj jakie są środki poetyckie o prócz epitet i przenośnia ⊕
Odpowiedź
adrian4133
2017-09-27 01:35:34

> porównanie>uosobienie>ożywienie>apostrofaMam nadzieję że o to chodziło

Nitaax33
2017-09-27 01:36:49

Porównanie - worzymy je przez słowa : jak, jakoby, niczym, na kształt, niby np. Czerwony JAK burak. Piękna NICZYM kwiat. Przenośnia (metafora) - przedstawienie rzeczywistości w taki sposób w jaki normalnie nie występuje np. Marzenia wkładam do tornistra. Uosobienie - nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom np. Szafa SZEPCZE cicho. Spodnie WYSZŁY z mody. Ożywienie - nadaje cech istot żywych zjawiskom atmosferycznym, rośliną np. Szafa popiskuje z cicha. Apostrofa - bezpośredni zwrot do czegoś lub kogoś np. "Gościu siedź pod mym liściem"  "Litwo ! Ojczyzno moja" Wyraz dźwięko naśladowczy (onomatopeja) - wyrazy naśladujące dźwięki np. - skrzypienie - szelest - szept  - Puk puk - Tup tup SKOPJOWANE :)

Dodaj swoją odpowiedź