Matematyka
nataleg
2017-09-27 07:30:55
1. Państwo Kowalscy postanowili kupić wykładzinę do swoich dwóch pokoi o wymiarach 32 dm * 12,5 dm i 450 cm * 750 cm. Ile metrów kwadratowych wykładziny muszą kupić? 2. Jeden z boków prostokąta ma długość 3,7 cm, a drugi bok jest dwa razy dłuższy od pierwszego. Oblicz pole prostokąta. 3. Ogrodnik kupił nawóz do trawnika. Jedno opakowanie starcza na 15 m kwadratowych trawnika. Ile opakowania musi kupić, aby zasilić trawnik o wymiarach 35 m * 30 m. 4. Państwo Kowalscy postanowili kupić wykładzinę do swoich dwóch pokoi o wymiarach 4 m * 4 m * i 5 m * 5 m. Jeden metr kwadratowy wykładziny kosztuje 22 zł. W sklepie sprzedają tylko pełne m kwadratowy. Ile zapłacą za wykładzinę. 5. Podłoga w kuchni ma powierzchnię 6,4 m kwadratowy. Pan Jan chce wyłożyć tę podłogę kwadratowymi kafelkami o wymiarach 20 cm * 20 cm. Ile pan Jan musi kupić płytek ? 6. Jeden z boków prostokąta o obwodzie 44 cm ma długości 70 mm. Oblicz pole prostokąta. Pamiętaj o jednakowych jednostkach.
Odpowiedź
izac02
2017-09-27 07:41:27

1. 32 dm x 12,5 dm = 400 dm2 = 4 m2 450 cm x 750 cm = 337 500 cm2 = 33,75 m2 4 m2 + 33,75 m2 = 37,75 m2 2. a = 3,7 cm b = 2 x a = 2 x 3,7 = 7,4 cm P = a x b P = 3,7 x 7,4 P = 27,38 [cm2] 3. a = 35 m b = 30 m P = 30 x 35 P = 1050 [m2] 1050 m2 : 15 m2 = 70 4. a = 4 m P = a x a P = 4 x 4 P = 16 [m2] a = 5 m P = 5 x 5 P = 25 [m2] 16 m2 + 25 m2 = 41 m2 41 x 22 zł = 902 m2 5. a = 20 cm P = a x a P = 20 x 20 P = 400 [m2] 400 m2 = 0,04 m2 6,4 m2 / 0,04 m2 = 16 6. 70 mm = 7 cm 44 cm - 7 cm x 2 = 30 cm 30 cm / 2 = 15 cm a = 7 cm b = 15 cm P = a x b P = 7 x 15 P = 105 [cm2]

Dodaj swoją odpowiedź