Matematyka
leszek0117
2017-09-27 10:21:45
nazwa wyznacz ze wzoru q=mg m v=ph p c=mv²/r m a=b+c b a=b-c c a=b/c / ozancz kreske ułamkową DAJE NAJ :)
Odpowiedź
lalaxDd
2017-09-27 16:05:21

[latex]1. q=mg /:g \ m= frac{q}{g} \ 2.v=ph /:h \ p= frac{v}{h} \ 3.c= frac{m v^{2} }{r} /*r \ cr= m v^{2} /:v^{2} \ m=frac{cr }{v^{2}} \ 4.a=b+c /-c \ b=a-c \ 5.a=b-c /-b \ a-b=-c /*-1 \ c=-a+b \ [/latex] Napisz co mam wyznaczyć w 6 przykładzie

60Miley
2017-09-27 16:06:36

q = m*g [latex]m = frac{q}{g} [/latex] v= ph [latex]p= frac{v}{h} [/latex] [latex]c = frac{m v^{2} }{r} [/latex] cr= mv² [latex]m = frac{cr}{ v^{2} } [/latex] a = b + c a - c = b a=b-c a-b = - c c = - a + b [latex]a= frac{b}{c} [/latex] a * c = b [latex]c = frac{b}{a} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź