Fizyka
Konto usunięte
2017-09-27 12:38:25
1 Ruchu drgającego nie wykonuje: A bijące serce B winda w wieżowcu C poruszające się w zegarze wahadło 3 Jeżeli okres w ruchu drgającym jest równy O,5 s, to częstotliwość drgań wynosi: A 2s B O,5s C 2Hz D O,5Hz 6 Częstotliwość fali o długości 3 cm rozchodzącej się z szybkością 9Om/s wynosi: A 3O Hz B 3OOOHz C 27Hz D O,27 Hz 8 Cząsteczki ośrodka, w którym rozchodzi się fala podłużna wykonują drgania w kierunku prostopadłym do kierunku rozchodzenia się fali. Wskaż czy zdanie jest prawdziwe czy błędne: A Zdanie jest prawdziwe B zdanie fałszywe 9: Fale akustyczne o częstotliwości powyżej 2O kHz nazywamy: A szumami B infradźwiękami C ultradźwiękami D tonami 1O Dźwięk nie może rozchodzić się w: A wodzie B stalowej szynie C powietrzu D próżni 15 Szybkość dźwięku w powietrzu jest równa 34O m/s. Jeżeli echo powróciło do ciebie po O,1 s to przeszkoda od której odbiła się fala jest od ciebie w odległości: A 17 m B 34m C 68 m D34OO m
Odpowiedź
natusia256
2017-09-27 15:58:50

1. B. 3. C.  T = 0,5 s f = 1/t =1/(0,5s) = 2 Hz 6. B.  λ = 3 cm = 0,03 m v = 90 m/s f = ? v = λ·f    /:λ f = v/λ = 90m/s / 0,03m = 3 000 Hz 8. B. 9. C. 10. D. 15. A.  v = 340 m/s t = 0,1 s s = ? 2s = v·t    /:2    (dźwięk dociera do przeszkody, a po dobiciu się wraca) s = v·t/2 s = 340m/s · 0,1s/2 = 17 m

Dodaj swoją odpowiedź