Matematyka
zoska6
2017-09-27 13:12:35
W trójkącie prostokątnym ABC wysokość CD poprowadzona z wierzchołka kąta prostego podzieliła przeciwprostokątną AB na odcinki długości 9cm i 25cm. Oblicz: a) ICDI , IACI, IBCI; b) promień okręgu opisanego na trójkącie ABC, c) długość odcinka symetralnej boku AB zawartego w tym trójkącie.
Odpowiedź
Aguśka555
2017-09-27 14:28:23

rozwiazanie w zalaczniku

cegła
2017-09-27 14:29:38

a) |AB|=9+25=34 cm h² = 9*25 = (3*5)² h=15 cm |CD|=15 cm |AC|²=15²+9²=225+81=306 |AC|=3√34 cm |BC|²=15²+25²=225+625=850 |BC|=√850=5√34 cm b) R=1/3*34 = 17 cm c) |EF|/17=15/25 |EF|/17=3/5 5*|EF|=17*3     /:5 |EF|=51/5 = 10,2 cm

Dodaj swoją odpowiedź