Fizyka
Konto usunięte
2017-09-27 16:58:05
W jakim przypadku promień światła przechodzący z jesnwgo ośrodka do drugiego nie ulega załamaniu? A. Pada prostopadle na granice dwóch osrodkow B. Jest to niemożliwe C. Ich współczynnik załamania nie jest taki sam D. Padają równolegle względem siebie
Odpowiedź
Kopara14
2017-09-27 19:53:34

Myślę że to będzie odpowiedź D

Dodaj swoją odpowiedź