Historia
Konto usunięte
2017-09-27 17:45:55
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.Zaznacz literę P przy zdaniach prawdziwych , a F - przy fałszywych. 1.Północną granicę europejskich posiadłości cesarstwa wschodniorzymskiego były w IV w. rzeki Dunaj i Ren. P/F 2.Justynian I Wielki rozszerzał granice swojego państwa , zajmując ziemie na obszarach Bliskiego Wschodu, w Afryce Północnej i południowej Europie. P/F 3.Za panowania Justyniana I Wielkiego w granicach cesarstwa bizantyjskiego znalazł się cały obszar dawnego cesarstwa zachodniorzymskiego. P/F 4.W połowie VIII w. Bizancjum utraciło najwięcej swojego terytorium na skutek podbojów Arabów. P/F
Odpowiedź
adelka95
2017-09-27 22:35:50

1.F 2.P 3.F 4.F Mysle ze dibrze rowzwiazalam :)

Dodaj swoją odpowiedź