Matematyka
asiaaa1251
2017-09-27 20:23:05
1. Zapisz wzór funkcji y= (x+3)(x+5) w postaci kanonicznej. 2. Oblicz miejsca zerowe funkcji y= 2(x+2)²-18. 3. Oblicz współrzędne wierzchołka paraboli y= -x²+2x+4. 4. Rozwiąż nierówność: -3(x+5)² < -19x - 79 5. Rozłóż wielomian W(x)= 7x⁴- 63x³ + 5x² - 45x. 6. Rozwiąż równanie: (3x-1)(x²-4) + (3x-1)(x-2)=0.
Odpowiedź
linzylove
2017-09-28 02:18:11

1.y= (x+3)(x+5) x²+5x+3x+15 x²+8x+15 p=-8/2=-4 q=f(p)=(-4)=(-4)²+8*(-4)+15=16-32+15=-1 y=(x+4)²-1 2.y= 2(x+2)²-18 2x²+8x-10 Δ=(8)²-4*(-10)*2=64+80=144 √144=12 x1=-8-12/4=-20/4=-5 x2=-8+12/4=4/4=1 3.y=-x²+2x+4 p=-2/-2=1 q=f(1)=-1+2+4=5 W=(1;5) 4.-3(x+5)² < -19x - 79 -3(x²+10x+25)+19x+79<0 -3x²-30x-75+19x+79<0 -3x²-11x+4<0 Δ=(-11)²-4*(-3)*4=121+48=169 √169=13 x1=11-13/-6=-2/-6=1/3 x2=11+13/-6=24/-6=-4 x∈(-∞;-4)∨(1/3;+∞) 5.W(x)= 7x⁴- 63x³ + 5x² - 45x x³(7x+7) x=-7 5x(x+9)  x=-9

Dodaj swoją odpowiedź