Matematyka
xxxmalenkaxxx
2017-09-27 23:00:15
Podkresl wyrazy podobna i zredukuj je ( oblicz). a) 2a + 3b + b - 4a = b) x do kwadratu - 3x - 4 - 5x do kwadratu + 7x -2 c) 5x do kwadratu - 3x - xy - 3y - 2xy - 4x do kwadratu d) 7b - 4ab do kwadratu + 3a do kwadratu + b + 5ab do kwadratu - 9b - 7b do kwadratu
Odpowiedź
luki11011
2017-09-28 00:48:31

a) podkreśl 2a i -4a pojedynczą linią oraz b i 3b podwójna 2a+3b+b-4a= 4b-2a b)podkreśl pojedynczą linią x² i 5x², podwójną  - 3x i 7x, a jeszcze inną -4 i -2 x²-3x-4-5x²+7x-2=-4x²+4x-6 c)podkreśl pojedynczą linią 5x² i 4x², podwójną -xy i -2xy 5x²-3x-xy-3y-2xy-4x²=x²-3x-3xy d)pojedynczą linia 7b,b i -9b, podwójną -4ab² i 5ab²,  7b-4ab² +3a²+b+5ab²-9b-7b²=-b+ab²+3a²-7b²

Dodaj swoją odpowiedź