Matematyka
laleczka4444
2017-09-28 08:20:35
Rozwiąż równanie : x^4+4x^3+4x^2=0
Odpowiedź
93112707963
2017-09-28 11:53:00

x⁴ + 4x³ + 4x² = 0 x²(x² + 4x + 4) = 0 x² = 0 lub x² + 4x + 4 = 0 x² + 4x +4 = 0 Δ = 4² - 4 * 1 * 4 = 16 - 16 = 0 x₁ = x₂ = - b/2a = - 4/2 = - 2 x² = 0 lub (x + 2)² = 0 x = 0 lub x = - 2

Dodaj swoją odpowiedź