Fizyka
madzia1998106
2017-09-28 08:27:25
oblicz ile izotopu pozostanie po uplywie 160 dni jezeli czas polowicznego rozpadu wynosi 40 dni a poczatkowa masa probki wynosila 40mg
Odpowiedź
Zadanka1
2017-09-28 14:47:25

[latex]Dane:\ t = 160 dni\ T_{1/2} = 40 dni\ m_0 = 40 mg[/latex] Masa próbki, ulegającej połowicznemu rozpadowi, po pewnym czasie obliczamy ze wzoru: [latex]m(t) = m_0 * (frac{1}{2})^{ frac{t}{T_{1/2}} [/latex] [latex]m = 40 * ( frac{1}{2})^{ frac{160}{40}} = 40 * (frac{1}{2})^4 = 40 * frac{1}{16} = 2,5 mg [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź