Matematyka
Puli214
2017-09-28 09:56:15
Oblicz sumy długości krawędzi
Odpowiedź
czacha123k5
2017-09-28 14:06:27

OBLICZ SUMY DŁUGOŚCI KRAWĘDZI: a)   8 * 5 + 4 * 6 = 40 + 24 = 64 [j] b) - z twierdzenia Pitagorasa:       3² + 4² = x² 9 + 16 = x² x² = 25 x = 5 [j] 2 * 3 + 2 * 4 + 2 * 5 + 3 * 7 = 6 + 8 + 10 + 21 = 24 + 21 = 45 [j] c)  - z twierdzenia Pitagorasa obliczam ramię trapezu 2² + 2² = x² 4 + 4 = x² x² = 8 x = 2√2 [j] 4 * 2 + 2 * 4 + 4 * 7 + 2 * 2√2 = 8 + 8 + 28 + 4√2 = 44 + 4√2 = 4(11 + √2) [j]

Dodaj swoją odpowiedź