Matematyka
Jusiaxx
2017-09-28 11:18:15
1. Doprowadź wyrażenie do najprostszej postaci, a następnie oblicz jego wartość liczbową dla podanych wartości zamiennych a) (-3x (do kwadratu ) +5x-7)-(3x (do kwadratu )-5x-7) dla x=1/5 b)-(2 1/2x ( do kwadratu )-3/4x+2 1/3)+(3/2x (do kwadratu)+ 1/4x+7/3) dla x = -1
Odpowiedź
Maxior10
2017-09-28 16:36:40

a) (- 3x² + 5x - 7) -(3x² - 5x - 7) = - 3x² + 5x - 7 - 3x² + 5x + 7 = 10x = 10 * 1/5 = 2 b) - (2 1/2 x² - 3/4 x + 2 1/3) + (3/2 x² + 1/4 x + 7/3) =  = - 2 1/2 x² + 3/4 x + 2 1/3 + 3/2 x² + 1/4 x + 7/3 =  = - 1 3/2 x² + 3/2 x² + 4/4 x + 2 8/3 = - 1 x² + x + 4 2/3 = - x² + x + 4 2/3 =  = - (- 1)² + (- 1) + 4 2/3 = - 1 - 1 + 4/2/3 = - 2 + 4 2/3 = 2 2/3

Dodaj swoją odpowiedź