Język angielski
Tamtaro
2017-09-28 15:58:25
ZADANIE EGZAMINACYJNE Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.
Odpowiedź
virtualnickname
2017-09-28 17:33:57

1. D 2. A 3. E 4. B Pozdrawiam

Dodaj swoją odpowiedź