Religia
zxsaqw21
2017-09-28 17:34:05
napisz notatkę o biskupie Nitkiwiczu który kieruje twoją diecezją. pls to na jutro daje naj
Odpowiedź
justynaaa174
2017-09-28 19:31:18

Urodził się 17 lipca 1960 w Białymstoku[1]. Ukończył tamtejsze V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego[1][2]. W latach 1979–1985 odbył studia w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Studia musiał przerwać na czas odbycia służby wojskowej w jednostce w Bartoszycach[3][4]. Święceń prezbiteratu udzielił mu 19 czerwca 1985 biskup Edward Kisiel, administrator apostolski archidiecezji w Białymstoku. Magisterium z teologii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim[1]. W latach 1986–1991 odbył studia specjalistyczne w zakresie prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył z doktoratem[1][3]. W latach 1985–1986 pracował jako wikariusz w parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce[1][5]. W trakcie studiów doktoranckich w Rzymie w latach 1986–1989 był duszpasterzem Polaków w obozie dla uchodźców w Pavonie. W latach 1991–1992 pracował jako wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Białymstoku i wykładowca prawa kanonicznego w białostockim seminarium duchownym. Był również katechetą w VI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku[3]. Od 1992 ponownie przebywał w Rzymie, pracując jako urzędnik Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. W 2002 objął funkcję podsekretarza tej dykasterii[1]. Rok później został radcą w Najwyższej Radzie Papieskich Dzieł Misyjnych[6].

Dodaj swoją odpowiedź