Matematyka
ksawier
2017-09-28 18:56:05
uporządkuj jednominy x * ( -4) * y 4 - (-x) (-a) zy * 1/2 y 2xy *( -8) y -5 (-a ) ( -a) (-y)
Odpowiedź
karolina3049
2017-09-28 23:56:06

x * ( -4) * y = -4xy 4 - (-x) (-a) = 4- ax zy * 1/2 y = 1/2y²z 2xy *( -8) y = -16xy² -5 (-a ) ( -a) (-y)= 5a²y

Konto usunięte
2017-09-28 23:57:21

x·(-4)·y = -4xy 4-(-x)(-a) = 4-ax zy·1/2 y = 1/2 y²z 2xy·(-8)y = -16xy² -5(-a)(-a)(-y) = 5a²y

Dodaj swoją odpowiedź