Fizyka
KasiaSadzi123
2017-09-28 20:31:45
Marek z jeżdżą na sankach ze stoku Górki pokrytej mokrym śniegiem. Po zjechaniu z wysokości 6 metrów uzyskał prędkość 4 m/s. Oblicz, ile energii mechanicznej przekształciła się w energię wewnętrzną w wyniku Marka. Masa chłopca wraz z saniami była równa 40 kilogramów .
Odpowiedź
adasiekkom
2017-09-29 00:39:49

[latex]Dane:\ h = 6 m\ v = 4 m/s\ g = 10 m/s^2\ m = 40 kg[/latex] Energia potencjalna początkowa zmieniła się w trakcie ruchu na energię kinetyczną i energię wewnętrzną układu: [latex]E_p = E_k + Q\ Q = E_ p - E_k\ Q = mgh - 0,5mv^2 = m(gh - 0,5v^2) = 2080 J[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź