Geografia
NewMoonn
2017-09-29 00:03:35
europa jest kontynentem silnie zurbanizowanym tzn. że większość mieszkańców żyje w .......... . Do największych metropolii - miast o ogromnym znaczeniu gospodarczym i kulturalnym na danym obszarze należą m.in. .........., .........., .........., .......... . UZUPEŁNIJ LUKI
Odpowiedź
kastet
2017-09-29 01:53:10

1. Miastach 2. Moskwa, Berlin, Paryż, Londyn

Dodaj swoją odpowiedź