Matematyka
Łulja
2017-09-29 00:51:25
Daam naaaj !!! :) :D i dziękujki <3 ;) Zad. 1. Liczba o x większa od y to:...? Zad. 2. Iloczyn liczb 2a i b to:...? Zad 3. Wojtek chcę kupić x czekolad po 2 złote i y czekolad po 3 złote. Ile złotych zapłaci za zakupy? Zad. 4. Wyrazami sumy algebraicznej 5a-7b+1 są...?
Odpowiedź
stefan090
2017-09-29 02:30:47

x*y 2a*b x*2+y*3 tego nie wiem

Dodaj swoją odpowiedź