Fizyka
fiejdasz11231123
2017-06-22 02:09:35
W podnośniku hydraulicznym mały cylinder ma średnicę 20 mm. Duży cylinder(roboczy) ma promień 8 cm oblicz jaką masę może podnieść podnośnik, jeżeli na mały cylinder działamy siłą 200 N.
Odpowiedź
Moniś885
2017-06-22 07:30:20

Witaj;) Podczas wypisywania danych najlepiej od razu zamienić jednostki na m. [latex]Dane:\ d_1=20mm=2cm=0,02m\r_1=frac{d_1}{2}=frac{0,02}{2}=0,01m[/latex] r1- promień małego cylindra. [latex]r_2=8cm=0,08m[/latex] r2- promień dużego cylindra [latex]F_2=200N[/latex] [latex]1Pa=frac{N}{m^2}[/latex] Korzystając z prawa Pascala i ze wzoru na ciśnienie: [latex]p=frac{F}{S}[/latex] S- powierzchnia tłoka F- siła [latex]p_1=p_2\frac{F_1}{S_1}=frac{F_2}{S_2}[/latex] Potrzebne jeszcze będą powierzchnie tłoków, mały tłok: [latex]S_1=pi r_1^2\S_1=3,14*0,01^2=0,000314m^2[/latex] duży tłok: [latex]S_2=pi r_2^2\S_2=3,14*0,08^2=0,0201m^2[/latex] [latex]frac{F_1}{S_1}=frac{F_2}{S_2}\F_2=frac{F_1*S_2}{S_1}\F_2=frac{200*0,0201}{0,000314}=12802,55N[/latex] Czyli możemy podnieść ciało o ciężarze 12802N, teraz korzystając ze wzoru na ciężar F=m*g , g=przyśpieszenie ziemskie: [latex]F=mg\m=frac{F}{g}\g=10frac{m}{s^2}\m=frac{12802N}{10frac{m}{s^2}}=1280,2kg[/latex] W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź