Matematyka
howzan
2017-09-29 02:20:15
Jeżeli do mnie sodasz moją połowę ,to otrzymasz 60.
Odpowiedź
Pietaszek
2017-09-29 07:52:52

40. Spr. 40 : 2 = 20 40 + 1/2 = 40 + 20 = 60.

Dodaj swoją odpowiedź