Religia
milosctowszystko
2017-09-29 02:54:25
Napisz plan wydarzeń Mt 26, 17 do 27, 56 Męka i śmierć Pana Jezusa Aby było tak z 15-20 Potrzebne mi na dzisiaj :/
Odpowiedź
okaj
2017-09-29 03:00:41

1.Uczniowie pytają Jezusa gdzie mają przygotować wieczerzę. 2,Przygotowanie Paschy 3.Z nastaniem wieczoru Jezus z 12 uczniami zajmują miejsca przy stole. 4.Jezus mówi o zdradzie. 5.Uczniowie wypytują kim jest ten co zdradzi. 6.Jezus mówi im Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 7.Judasz pyta czy to on jest tym. 8.Jezus potwierdza. 9.Judasz opuszcza wieczernik. 10,Ustanowienie Eucharystii 11.Jezus łamie chleb, odmawia błogosławieństwo. 12.Poda chleb uczniom mówiąć by brali ijedli gdyż to jest Ciało moje. 13Bierze kielich i podaje uczniom ,mówić bierzcie i pijcie 14.Kielich ten jest to krew przymierza. 15.Jezus mówi:Krew będzie wylana za wielu. 16.Stało się tak by wypełniły się zapowiedzi proroków.

Dodaj swoją odpowiedź