Chemia
21asiunia12
2017-09-29 06:39:55
Zad 96: Przeprowadzono reakcję otrzymywania siarczku żelaza ( II ) . Zaznacz punkt podający takie masy substratów, które przereagują ze sobą całkowicie. A. 5 g żelaza i 6 g siarki B. 6g żelaza i 5 g siarki C. 5,6 g żelaza i 3,2 g siarki D. 5,6 g żelaza i 32 g siarki Wykonaj obliczenia sprawdzające dobra odpowiedz . Proszę o szybka odpowiedz !
Odpowiedź
iwona1
2017-09-29 07:55:15

Fe  +  S  ---------FeS                                                                                                                              56       32    masa  molowa  w gramach 5.6        3,2    to odpowiedź odp.  C

Dodaj swoją odpowiedź