Matematyka
Konto usunięte
2017-09-29 07:34:35
Pierwsze kopanki (gromadzi się tam ropa) w Bóbrce powstały już w 1862 roku. Kopanka Janina ma kształt prostopadłościanu. Jej podstawą jest kwadrat o boku 150 cm. Głębokość kopanki jest równa 132 m. a) Ile litrów ropy mogłaby pomieścić kopanka Janina? b)Jednego dnia wydobyto 1912,5 l ropy. O ile decymetrów (dm) zmniejszył się poziom ropy w kopance ? PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ !!! DAM NAJ . !!!!
Odpowiedź
kinia1495
2017-09-29 09:08:59

a=150cm=15dm h=132m=1320dm V=15dm*15dm*1320dm=297000dm³=297000l-tyle litrów ropy może pomieścić kopanka Janina b.1912,5dm³:225dm²=8,5dm-o tyle zmniejszył sie poziom ropy w kopance

Dodaj swoją odpowiedź