Historia
redrum
2017-09-29 08:42:55
Zadanie z Historii: Omów drogę Polski do członkostwa w Unii Europejskiej Pomocy!!!!!
Odpowiedź
Lata94
2017-09-29 13:05:00

Droga Polski do członkostwa w UE 1989 - Polska i Wspólnota Europejska podpisały umowę w sprawie handlu i współpracy gospodarczej. 1991 - Polski Rząd powołał w styczniu Pełnomocnika do Spraw Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej, w listopadzie Polska została przyjęta do Rady Europy, zaś w grudniu podpisano Układ Europejski o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi. 1992 - w marcu weszła w życie umowa przejściowa, w lipcu Sejm upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji Układu Europejskiego. 1993 - w październiku Prezydent ratyfikował Układ Europejski. 1994 - wszedł w życie Układ Europejski i Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 1995 - opublikowano Białą Księgę przygotowania krajów Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Rynkiem Wewnętrznym Unii Europejskiej. 1996 - utworzony został Komitet Integracji Europejskiej. 1998 - w marcu rozpoczęły się negocjacje o członkostwo Polski w UE i przyjęto Narodowy Program Przygotowania Polski do członkostwa w UE. 1999 - Przekazywanie kolejnych stanowisk negocjacyjnych w trzech pakietach. Rząd ogłosił gotowość zakończenia przygotowań do członkostwa w Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 2003 roku. 2002 - zakończenie negocjacji Polski z Unią Europejską. 2004 - data przystąpienia państw kandydujących do Unii Europejskiej. Prosze to prawie jak w punktach

Dodaj swoją odpowiedź