Fizyka
kizia94
2017-09-29 09:30:45
wszystkie zadania w załączniku (poprzednia zadania sa inne tylko ze nie moge zalaczyc 10 zdjec)
Odpowiedź
mm190588
2017-09-29 12:11:16

1. A. I 2. B. siła, którą samochód działa na Jaśka 3. 3.1 B. P₁ = W/t = 200 J/ 16 s = 12,5 W     3.2 B. P₂ = W/t= 200 J/ 8 s = 25 W        P₂ - P₁ = 25 - 12,5 = 12,5 W 4. C. W = Fs = 12kN * 20 m = 240 kJ  F = 12 kN = const. 5. D. W = Fs = 12kN *20m = 240 kJ  t = 2 min = 120 s    P = W/t = 2 kW 6. D. E = mgh + 0,5mv^2 = 0,5m(2gh + v^2) 7. C. [latex]E_{p_p} + E_{k_p} = E_{k_k}\ mgh + 0,5mv^2 = 0,5mv_1^2\ 2gh + v^2 = v_1^2\ v_1 = sqrt{2gh + v^2} = 8 m/s[/latex] 8. 8.1 A. E₁ = mgh₁ + 0,5mv₁² = 0,5m(2gh₁ + v₁²)     8.2 D. E₂ = mgh₂ + 0,5mv₂² = 0,5m(2gh₂ + v₂²)     8.3 C. E₃ = mgh₃ 9. B. [latex]E_k = frac{mv^2}{2} = frac{ma^2t^2}{2} [/latex] 10. A. d - odległość siły od miejsca podparcia dźwigni [latex]F_{c_1}d_1 = F_{c_2}d_2[/latex]  [latex] frac{F_{c_2}}{F_{c_1}} = frac{d_1}{d_2} = frac{6}{8} = frac{3}{4} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź