Biologia
krystek1130
2017-09-29 10:39:05
ułatwiają poruszanie się po twardym podłożu
Odpowiedź
msteple
2017-09-29 13:34:51

- czynniki biotyczne, czyli wszystkie organizmy znajdujące się w tym samym środowisku i tworzące złożoną sieć zależności.- czynniki abiotyczne, związane z przyrodą nieożywioną. Są to przede wszystkim czynniki klimatyczne (temperatura, wilgotność itp.), dostępność wody, rodzaj podłoża, ukształtowanie terenu itp.Czynniki obu kategorii są zmienne, dlatego organizmy muszą wykazywać zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków, czyli zdolność do adaptacji.Zdolność organizmu do przystosowania się do zmian działającego czynnika nazywamy tolerancją ekologiczną.Zakres tolerancji obejmuje:- minimum, czyli najniższą wartość czynnika, przy której dany organizm jest w stanie bytować- maksimum, czyli najwyższą wartość czynnika pozwalającą na przetrwanie- optimum, czyli wartość czynnika, w której organizm rozwija się najlepiej.Najwięcej przedstawicieli danego gatunku występuje w warunkach optymalnych. W miarę przesuwania się w kierunku minimum lub maksimum ilość osobników maleje. Wartości badanego czynnika poniżej minimum i powyżej maksimum są letalne (czyli śmiertelne).

Dodaj swoją odpowiedź