Historia
wirginia24
2017-09-29 12:21:35
zapisz w tabeli po trzy przykłady postaw polaków w obliczeniu Holokaustu zarówno tych godnych naśladowania jak i takich które należy potępić
Odpowiedź
kate1333
2017-09-29 16:58:52

Pozytywne podrabianie dokumentów dla Żydów uczenie ludności żydowskiej polskiej mowy pomoc w ucieczkach z gett Negatywne masowe mordy Żydów kradzieże na ludności żydowskiej

Dodaj swoją odpowiedź