Matematyka
141019978
2017-09-29 13:02:35
Jeżeli α∈(0°;90°) i sin²α, to sin(90°-α) jest równy: A. [latex] frac{1}{3} [/latex] B. [latex] frac{ sqrt{2} }{3} [/latex] C. [latex] frac{2 sqrt{2} }{3} [/latex] D. [latex] frac{2 sqrt{3} }{3} [/latex] Proszę pilne
Odpowiedź
dolka04
2017-09-29 14:29:15

sin²α=1/9 ∧ α∈(0°,90°) sin(90°-α)=cos α cos²α+sin²α=1 cos²α=8/9 cos α = [latex] frac{ sqrt{8} }{ sqrt{9} } = frac{2 sqrt{2} }{3} [/latex] Odp: C

Dodaj swoją odpowiedź