Matematyka
patysia399
2017-09-29 15:46:35
Wiedząc ze sin alfa=3/5 i alfa jest katem ostrym oblicz (sin alfa + cos alfa)
Odpowiedź
aneta95
2017-09-29 21:46:11

Jedynka trygonometryczna to trygonometryczna postac tw. Pitagorasaa²+b²=c²  dziele przez c²(a/c)²+(b/c)²=1sin²α+cos²α=1 ROZWIAZNIE(sinα+cosα)²=sin²α+2sinα·cosα+cos²α(sinα+cosα)²=1+2sinα·cosα(sinα+cosα)²=1+2·3/8(sinα+cosα)²=7/4sinα+cosα=1/2·√7

Dodaj swoją odpowiedź