Fizyka
Konto usunięte
2017-09-29 17:15:25
1. Do transformatora podłączono baterię płaską 4,5 V. Jakie napięcie panuje po stronie wtórnej jeżeli liczba zwojów po stronie pierwotnej wynosi 30 a po stronie wtórnej 120. 2. Jeżeli za pomocą transformatora obniżamy napięcie z 220 V na 22 V, to stosunek liczby zwojów uzwojenia wtórnego do pierwotnego wynosi?
Odpowiedź
Rafi007
2017-09-29 18:00:30

1. [latex]Dane:\ U_1 = 4,5 V\ n_1 = 30\ n_2 = 120\ \ frac{U_1}{U_2} = frac{n_1}{n_2}\\ U_2 = frac{U_1n_2}{n_1} = 18 V [/latex] 2. Stosunek napięcia wtórnego, do napięcia pierwotnego jest stosunkiem liczby zwojów wtórnych do pierwotnych: [latex] frac{U_2}{U_1} = frac{n_2}{n_1} = frac{22}{220} = frac{1}{10} [/latex] Bo obniżamy napięcie z 220 V - pierwotne, do 22 V - wtórne

Dodaj swoją odpowiedź