Matematyka
uszy
2017-09-29 19:11:35
Rozwiąż równania a) -2b-4=6 b) 1 /11 k=2 c) 13+3a = a+21 d) 2(x-4)=x+6 e) 12+5y=2a
Odpowiedź
Gibongo
2017-09-30 01:52:41

a) -2b - 4 = 6 -2b = 6 + 4 -2b = 10 /:-2 b = -5 b) [latex] frac{1}{11} k[/latex] = 2 /*11 k = 22 c) 13 + 3a = a + 21 2a = 8 / :2 a = 4 d) 2(x-4)=x+6 2x-8=x+6 x=14 e) 12+5y=20 5y=8 /:5 y= [latex] frac{8}{5} = 1 frac{3}{5} [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź