Język angielski
stygi14
2017-09-29 20:33:35
8. Put the adjectives in brackets into the comparative 1. Elephants are...(big) than hippos. 2. Hippos are... (dangerous) than elephants. 3. Elephants are...( strong) than hippos. 4. Hippos are...( aggresive) than elephants. 5. Elephants are...( heavy) than hippos. Kto pierwszy ten lepszy!
Odpowiedź
snupol
2017-09-30 01:56:07

1.Bigger 2.More dangerous 3.Stronger 4.More aggresive 5.Heavier

Dodaj swoją odpowiedź