Matematyka
Konto usunięte
2017-09-29 22:22:55
Dany jest kwadrat o boku 10cm. Oblicz: a) Ile razy zmniejszy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zmniejszamy dwa razy b) Ile razy zwiększy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zwiększymy dwa razy c) O ile zmniejszy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zmniejszymy o 2cm. d) O ile zwiększy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zwiększymy o 2cm. Daje 40pt i naj
Odpowiedź
cookie1510
2017-09-30 05:14:24

 Dany jest kwadrat o boku 10 cm. Oblicz:P=10cm*10cm=100cm^2 a) ile razy zmniejszy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zmniejszymy dwa razy,a=10cm/2=5cmP=5cm*5cm=25cm^2100cm^2/25cm^2=44 razy zmniejszy sie pole tego kwadratu b) ile razy zwiększy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zwiększymy dwa razy,a=10cm*2=20cmP=20cm*20cm=400cm^2400cm^2/100cm^2=44 razy sie zwieksze pole tego kwadratu c) o ile zmniejszy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zmniejszymy o 2 cm,a=10cm-2cm=8cmP=8cm*8cm=64cm^2100cm^2-64cm^2=36cm^2pole tego kwadratu zmniejszy sie o 36cm^2 d) o ile zwiększy się pole tego kwadratu, jeżeli jego bok zwiększymy o 2 cm.a=10cm+2cm=12cmP=12cm*12cm=144cm^2144cm^2-100cm^2=44cm^2pole tego kwadratu zwiekszy sie o 44cm^2

Dodaj swoją odpowiedź