Matematyka
janekw3
2017-09-29 23:44:55
Wysokość trapezu równoramiennego jest równa długości jego krótszej podstawy i wynosi 7. Wiedząc, że jeden z kątów tego trapezu ma miarę 45°, oblicz obwód i pole tej figury.
Odpowiedź
mela445
2017-09-30 04:46:19

Mamy trapez ABCD, gdzie podstawamy są boki AB i CD, |CD|=h=7 a kąt DAB= kątowi ABC=45 stopni. Jeżeli rzucimy wysokość na podstawę AB w punkcie E z wierzchołka D otrzymamy Trójkąt równoramienny prostokątny ADE, gdzie |AE|=|DE|=7, a |AD|=7[latex] sqrt{2} [/latex], a więc bok|BC|. |AB|=|CD|+2*|AE| |AB|=7+2*7=21 P=28*7/2=98

Dodaj swoją odpowiedź