Matematyka
mirela01024
2017-09-30 00:05:25
Oblicz pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny o boku długości 7 dm
Odpowiedź
nowy11
2017-09-30 04:42:26

r = 1/3h r = 1/3 x (a√3) = (a√3):6 r = (7√3):6 Pole koła = 49/2 pi  = 24,5 pi

Dodaj swoją odpowiedź