Matematyka
xxmalaaaxx
2017-06-22 02:57:25
(3√75 - 2√12) : (11√3)
Odpowiedź
26896
2017-06-22 07:14:55

[latex]= frac{3* sqrt{3*25} -2* sqrt{3*4} }{11 sqrt{3} } = frac{15 sqrt{3}-4 sqrt{3} }{11 sqrt{3} } = frac{11 sqrt{3} }{11 sqrt{3} } =1[/latex]

piotr81
2017-06-22 07:16:10

[latex]\(3 sqrt{75} -2 sqrt{12} ):(11 sqrt{3}) =(3cdot5 sqrt{3} -2cdot2 sqrt{3} ):(11 sqrt{3} )= \ \((15 sqrt{3} -4 sqrt{3} ):(11 sqrt{3} )=11 sqrt{3} :(11 sqrt{3} )=1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź