Geografia
RuddaKate
2017-06-22 03:04:15
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie różnych źródeł wyjaśnij znaczenie terminu "klimat peryglacjalny".
Odpowiedź
dajobiadpolly
2017-06-22 06:14:47

Klimat peryglacjalny - jest to klimat, który występował w przeszłości geologicznej (w Polsce podczas wszystkich zlodowaceń), ale jest obecny także współcześnie na przedpolu lodowców i lądolodów. Możemy go zaobserwować przykładowo na obrzeżach Grenlandii. Cechy: - silne wiatry - małe opady - duże amplitudy temperatur - wilgotność powietrza niższa niż 50%

Dodaj swoją odpowiedź