Geografia
żarłoczna89
2017-06-22 03:17:55
[SIÓDMA KLASA] Uporządkuj poniższe wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski w kolejności od nastarszego do najmłodszego. A. Powstanie pokładów węgla kamiennego. B. Znaczne przekształcenia rzeźby północnej części Polski w wyniku działalności lądolodu. C. Powstanie prekambryjskich skał gnejsowych w Sudetach.
Odpowiedź
paula727
2017-06-22 09:30:33

C. Powstanie prekambryjskich skał gnejsowych w Sudetach. A. Powstanie pokładów węgla kamiennego. B. Znaczne przekształcenia rzeźby północnej części Polski w wyniku działalności lądolodu.

mrozal
2017-06-22 09:31:48

C - A - B Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź