Geografia
sanwoj
2017-06-22 03:31:35
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Co wpłynęło na rzeźbę terenu Nizin Środkowopolskich? 2. Z czym wiąże się zróżnicowanie krajobrazu wyżyn? 3. W wyniku czego powstał pas kotlin?
Odpowiedź
kociak476
2017-06-22 09:16:12

1. Co wpłynęło na rzeźbę terenu Nizin Środkowopolskich? - zlodowacenie środkowopolskie oraz procesy denudacyjne 2. Z czym wiąże się zróżnicowanie krajobrazu wyżyn? - z różnorodnością skał, z których jest zbudowane ich podłoże 3. W wyniku czego powstał pas kotlin? - w wyniku ruchów górotwórczych jako zapadlisko przedgórskie (przez długi czas było wypełnione przez morze, dlatego jest zbudowane głównie ze skał osadowych)

Dodaj swoją odpowiedź