Geografia
Kinga100000
2017-06-22 03:38:25
[SIÓDMA KLASA] Na podstawie mapy wymień nazwy dwóch typów gleb dominujących w Polsce. Podaj ich najważniejsze cechy.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 04:35:57

W Polsce dominują m. in. gleby bielicowe i gleby brunatne. Cechy gleby bielicowej: - odznacza się niewielką warstwą próchnicy, czyli małą żyznością - jej charakterystyczną cechą jest jasna barwa poziomu wymywania   Cechy gleby brunatnej: - jej brunatna barwa wynika z procesu brunatnienia - średnia żyzność

Dodaj swoją odpowiedź