Geografia
agnieszka0011
2017-06-22 04:12:35
[SIÓDMA KLASA] Odpowiedz na pytania: 1. Gdzie w Polsce rosną olsy? 2. Jakie drzewa dominują w borach? 3. W jakich lasach dominują graby? 4. Jakie lasy cechuje największa różnorodność flory i fauny spośród zbiorowisk leśnych w Polsce?
Odpowiedź
karolcia7514
2017-06-22 05:25:30

1. Gdzie w Polsce rosną olsy? M.IN. NIZINA PODLASKA I POLESIE LUBELSKIE 2. Jakie drzewa dominują w borach? SOSNA I ŚWIERK 3. W jakich lasach dominują graby? GRĄDY 4. Jakie lasy cechuje największa różnorodność flory i fauny spośród zbiorowisk leśnych w Polsce? ŁĘGI

Dodaj swoją odpowiedź