Geografia
PaulinaGDZ
2017-06-22 04:19:25
[SIÓDMA KLASA] Omów główne cechy sieci rzecznej w Polsce.
Odpowiedź
malamiania
2017-06-22 09:34:17

Największe rzeki w Polsce to Wisła i Odra. Niemal 88% powierzchni Polski to dorzecza tych rzek. Prawie cały obszar kraju leży w zlewisku Bałtyku. Jedynie niewielkie terenu leżą w zlewisku Morza Północnego i Morza Czarnego. Wisła:  - 1022 km - źródła na stoku Baraniej Góry, Beskid Śląski - w środkowym biegu płynie przez niziny, tworząc zakola - ujście deltowe, Żuławy Wiślane Odra: - 840 km, z czego 726 km w Polsce - źródła w Czechach, w Górach Odrzańskich - na południe od Szczecina tworzy odnogę - Regalicę, która przepływa przez deltowe jezioro Dąbie - wpada do Zalewu Szczecińskiego   Największe rzeki Polski cechuje asymetria dorzeczy - lewobrzeżne części mają mniejszą powierzchnię od prawobrzeżnych. Powód: nachylenie kraju w kierunku NW

Dodaj swoją odpowiedź